دفتر مرکزی:


یزد – خیابان دهم فروردین – جنب بانک تجارت ساختمان یـزد گنبـد

 تلفن:  ۳۶۲۶۴۰۴۰ - ۰۳۵

پست الکترونیک: info @parsistile.com 

                                                                                       

واحد اداری: یزد - چهارراه مهدیه - ساختمان نیلوفر - واحد ۱۰۳

تلفن: ۳۶۲۹۳۶۷۱-۰۳۵          فکس: ۳۶۲۹۳۶۷۰-۰۳۵

 

 

 

 

    دفتر تهران:


خیابان شریعتی – نبش میرداماد – جنب بیمارستان کودکان مفید ساختمان ۲۰۰۰ طبقه سوم واحد شماره ۱۵

تلفن: ۲۲۹۲۴۴۳۴ - ۰۲۱  

 

واحد راهنمایی مشتریان: ۴۰۴۰-۱۱۹ - ۰۹۱۲