پارسیس سرامیک

   ایران بار دیگر با تولید ۵۰۰ میلیون مترمربع و صادرات ۱۱۴ میلیون مترمربع که ۶/۲۲ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است، رتبه چهارم تولید و صادرات کاشی در جهان را به خود اختصاص داد.

 

   از نظر میزان مصرف رتبه ایران یک رتبه سقوط را تجربه کرد و با ۷/۶ درصد کاهش به ۳۵۰ میلیون مترمربع رسید که این امر ناشی از رکود ساخت و ساز مسکن در کشور است.

 

   بیشترین میزان صادرات ایران در سال گذشته به کشور عراق بود که ۷۹ درصد از کل صادرات را شامل می‌شد و مابقی صادرات به کشورهای دیگر از جمله افغانستان، پاکستان و سایر کشورهای همسایه صورت گرفت. باتوجه به بازار مصرف کشورهای نزدیک حاشیه خلیج فارس از جمله عربستان سعودی، کویت، امارات متحده عربی و .... هنوز بازار صادراتی ایران باوجود نزدیک بودن بازار هدف به این کشورها رشد مناسبی نداشته و می‌بایست اهداف بلند مدت برای ورود به این بازارها که امروزه در دست چین، اسپانیا و ایتالیاست ایجاد گردد،پارسیس سرامیک در تلاش است  با استفاده بهینه از منابع طبیعی فراوان ایران ونیروی انسانی مجرب ،بازارهای صادراتی موجود را توسعه داده وبازارهای جدید را تسخیر نماید.