کاربرد سرامیک ضد اسید

کاربـرد هـا ی سرامیک های ضد اسید پارسیس :

۱- مناسب برای استفاده در حوضچه های اسیدی و مواد شیمیایی

۲- مناسب برای کف دیواره و فونداسیون در سالن های صنعتی

۳- مناسب جهت استفاده در سالن تولید و انبارهای صنایع غذایی( کارخانجات رب گوجه ،آب لیمو، بستنی سازی و ….)

۴- مناسب برای کارخانه های تولید لبنیات

۵-مناسب  برای صنایع روغن کشی

۶-مناسب در صنایع فرآوری گوشت، کنسرو سازی و نوشابه سازی

۷-مناسب جهت صنایع بسته بندی مواد غذایی

۸-مناسب برای استفاده در صنایع دارویی

۹-مناسب برای اتاق های فوق استریل ، باطری و کنترل

۱۰-مناسب جهت استفاده در صنایع بیوتکنولوژی

۱۱-مناسب برای تجهیزات لوله و دودکش های صنعتی

۱۲-مناسب جهت استفاده در دیوار ، کف و سکوی آزمایشگاههای شیمیایی

۱۳-مناسب برای انبارهای  مواد اولیه شیمیایی

۱۴-مناسب برای سطح داخلی مخازن شیمیایی

۱۵-مناسب جهت استفاده در کف فروشگاه های زنجیره ای و پارکینگ ها و محوطه های باز

بازدیدها: 190